Context & Sources

Reverse Archeology:
Onbestemde en raadselachtige objecten ingesloten tussen zee en woestijn. Zouden tegelijkertijd zowel als archeologische vondst als futuristisch object kunnen fungeren. Tijd dus en dan met name de ogenschijnlijke gelijk-tijdigheid van zijn verschillende dimensies.

De Chirico, The Red Tower, 1913, oil on canvas

Metropolis:
Bangkok als een duistere (“nostalgic futuristic”) metropool. Met de films Blade Runner en Metropolis als inspiratiebronnen.

Exotic & everyday:
serie n.a.v. gedicht dat kort gezegd handelt over de specifieke eigenheid van de dingen. Nogal breed en tamelijk abstrakt onderwerp natuurlijk maar tegelijkertijd toch ook alledaags en misschien toch niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Ik heb me toegespitst op verweesd ogende stenen van een vakantiepark. Onderstaand citaat is van F.Ponge die zich zijn hele leven met deze materie heeft beziggehouden.

“Wie met deze blik kijkt,”schrijft hij in “Les facons du regard”(ook uit Proemes), “zal onmiddellijk het belang onderkennen van elk ding, en de sprakeloze smeekbede, de sprakeloze dringende verzoeken die ze doen om hen aan te spreken, in hun eigen waarde, en omwille van henzelf-buiten hun gebruikelijke betekeniswaarde om-, zonder voorkeur en toch met mate, maar welke maat: de hunne.”

(Uit: Le parti pris des choses van F.Ponge vertaald door P.Meeuse)

 

E. Hopper: Gas, 1940

Fixed grained time:
Individuen als passanten in de tijd & ruimte van een metropool.

De Chirico, Piazza d’Italia, 1913, oil on canvas

“Vlucht in het verleden? Ik weet niet waar het heden ophoudt en het verleden begint. Niets is ooit geheel voorbij. De geschiedenis kan op duizend manieren geschreven en herschreven worden. Verborgen onder de oppervlakte van het geijkte beeld der historie, in de diepte, de massa van dat ontzaglijke materiaal liggen, nog nooit ‘gezien’, de verbindingspunten van andere beelden uit een ander perspektief en volstrekt andere vormen en afmetingen.”

(Uit: De tuinen van Bomarzo van Hella S. Haasse)